Kundcase Wallenstam

Wallenstam

Wallenstam har använt Viu-plattformen sedan 2019 och har alltid utgått från människans behov när de har förvaltat och utvecklat nya boenden och stadsdelar. Sedan plattformen började användas har Wallenstam märkt en omfattande förbättring och utveckling av deras hyresgästkommunikation och hur fastighetsbestånden har fått förbättrad förvaltningskvalitét och minskad administration.

Wallenstam är ett av Sveriges största privata bostadsbolag, med cirka 11 000 hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. För Wallenstam handlar det om så mycket mer än att enbart förvalta och bygga bostäder. Att kunna erbjuda hållbara boendelösningar som kombinerar moderna och digitaliserade lösningar, har länge varit givet för Wallenstam. I deras nyproduktioner är det digitala trapphuset med uppkopplade postboxar, Vius plattform med WallPads och WallTags samt boendeapp, en levande del av visionen.

– Vi startade med två av Vius WallPads år 2019 i två nyproduktioner i Göteborg och Stockholm. Sedan dess har vi märkt en stark efterfrågan på att fortsätta digitalisera våra trapphus och tillgängliggöra information till våra hyresgäster, säger Annelie Brandt, teknisk systemadministratör på Wallenstam.

– Med Vius WallPads slipper vi det där manuella handhavandet med att behöva plocka ner lappar i alla våra bostadshus, vilket sparar oss väldigt mycket tid. Det blir mycket mindre administrativa uppgifter för oss, vid exempelvis in- och utflytt eller akutärenden. Dessutom får våra hyresgäster en mycket trevligare boendemiljö med WallPad, säger Annelie.

Wallenstam har idag över 200 stycken WallPads i sina bostadsbestånd i Stockholm och Göteborg. Med WallPad kan Wallenstam t.ex spegla deras boendeapp och visa flödet, boenderegister, offentliga dokument som energideklaration och kollektivtrafiksavgångar och nå ut med snabb information till alla hyresgäster i huset – inklusive dem som inte har en smartphone.