Bostads-fastigheter

Kommersiella fastigheter

Allt sammankopplat – alltid uppkopplat.

I Viu-plattformen är mjuk- och hårdvaror sammankopplade i ett smart trådlöst meshnät för enkel hantering, kommunikation med hyresgästerna och övervakning av fastigheten.

Pekskärmar, namnskyltar och sensorer är också sammankopplade med vårt administrativa system för att hålla koll på allt och se till att det fungerar.

Bostadsfastigheter

Läs mer om hur Vius lösningar kan användas i bostadsfastigheter för att underlätta administrering av publika utskick, boenderegister och datainsamling samtidigt som det underlättar informationsdelning och användning för hyresgäster.

Kontakta oss